Comunidad educativa

ORGANITZACIÓ ACADÈMICA 2018-2019

Equip de direcció:

Directora Titular: Hna. Raquel Martínez García
Directora Pedagògica Ed. Infantil i Primària: Hna. Raquel Martínez García
Directora Pedagògica ESO: Hna. Montserrat Auladell Vila
Coordinadora Pastoral: Hna. Ivón Cáceres Salmerón

Coordinadors d’etapa:

Coordinadora Educació Infantil: Catalina Sastre Mut
Coordinadora Educació Primària: Concepción Payeras García
Coordinadora Educació Secundària: Cristina Juntal Curto

CLAUSTRE DE PROFESSORS:

Educació Infantil:

Tutors:

Aula de dos anys: Margarita Grimalt Rebassa
4t: Patricia Acosta Díaz / Coloma Puigrós Riera
5è: Isabel Mª Mestre Bestard / Margarita Vaquer Gayá
6è: Mª Teresa Comas Rosselló / Mª Isabel Serra Serra

Professors no tutors:

Silvia Bibiloni del Blanco, Hna. Ivón Cáceres Salmerón, Antonia Perelló Vallori, Catalina Sastre Mut

Educació Primària:

Tutors:

1er: Sara Rújula Nieto / María Bestard Melis
2n: Magdalena Vidal Guasp / Marta Munar Pomar
3er: Mª Antònia Llull Dalmau / Rosa Pieras Martorell
4t: Catalina Ramis Ramis / Antònia Llobera Torrens
5è: Catalina Escalas Porquer / Cristina Fiol Martorell
6è: Juan Emilio Pérez Vázquez / Concepción Payeras García

Professors no tutors: Silvia Bibiloni del Blanco, Hna. Ivón Cáceres Salmerón, Hna. Raquel Martínez García, Antonia Perelló Vallori, Catalina Rayó Horach, Rosa Margalida Ripoll Sastre, Catalina Sastre Mut, Tomás Vich Feliu

Educació Secundària:

Tutors:

1er ESO: Antonia Ferreiro Capó / Avelina Ferreiro Capó
2n ESO: Francisca Coll Mestre / Francisca Fonollar Marcús
3er ESO: Margarida Buades Brunet / Cristina Juncal Curto
4t ESO: Magdalena Pieras Ordinas / Margalida Pocoví Sampol

Professors no tutors: Blanca Abrines Pons, Carlos Arlandis Martínez, Laura Asensio Carretero, Hna. Montserrat Auladell Vila, Lluïsa Colom Pomar, Gregorio Fernández Montes, Nuria Forteza Vicaria, Mª Ángeles Martín Tordecillas, Hna. Raquel Martínez García, Margalida Martorell Vallespir, Francesca Maria Pons Miró, Aina Rebassa Oliver

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ:

Psicòloga i Orientadora: Mª Antònia Marqués Ferrer
Logopeda: Renata Álvarez Blaser
PT:
Bernat Forteza Canals, Francisca Coll Mestre
AD:
Mª del Mar Barceló Estelrich

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ:

Recepció: Isabel Bonnin
Secretaria: Margalida Munar Mateu
Administració: Aina Amengual Artigues

 

.