watches

Espais d’aprenentatge a classe d’Educació Física 

Espais d’aprenentatge a classe d’Educació Física 

A les sessions d’educació física de 4t de Primària de la Puresa d’Inca, els alumnes estan treballant mitjançant els espais i ambients d’aprenentatge.

Amb aquesta metodologia cooperativa el què volem aconseguir és que el protagonista i constructor de l’aprenentatge sigui l’alumne i ho faci a través dels seus interessos i motivacions i que el paper del mestre sigui secundari, afavorint i organitzant aquest aprenentatge. 

Per explicar breument el funcionament d’aquestes sessions podríem dir que el mestre crea diferents espais amb diversos materials en funció dels objectius que es volen aconseguir i els estímuls que es volen potenciar.

Llavors es donen algunes indicacions com puguin ser: Utilitzar el material que hi ha preparat, jugar amb grup… i mitjançant grups heterogenis els alumnes es reuneixen i decideixen a què volen jugar, i a partir d’aquí ho posen en pràctica.

Normalment el mestre controla el temps, amb l’objectiu de que tots els alumnes passin i tenguin l’oportunitat de jugar als diferents espais.

Pensam que a través d’aquesta pràctica durant les sessions d’Educació Física aconseguim un aprenentatge vivencial, que aquesta experimentació i recerca consolida millor el seu aprenentatge.

Al mateix temps desperta la curiositat als alumnes, fomentant la creativitat i esperit crític. 

A les imatges es pot veure els alumnes de 4t A que posen en pràctica una d’aquestes sessions on es volen treballar els llançaments i recepcions.

En primer lloc els alumnes estan asseguts,

opinen i decideixen a què jugaran.

A continuació duen a la pràctica allò que han decidit.

Cada grup ho fa a la seva manera.

A cada espai hi ha diferents materials amb recursos varis.

L’alumnat pot experimentar de diferent manera segons l’espai on es trobi.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.